Historien

Historieordbok


Tradisjon

Handlingen med å videreføre noe fra generasjon til generasjon, som legender, historier, fakta, ordtak, ordtak, arbeidsmetoder og former for oppførsel. Tradisjon, i denne forstand, knytter fortid og nåtid til, og holdes som referanseverdier bygget og bevart over tid. Dette er tilfelle med mange legemetoder som for eksempel er opprettholdt av urfolk, som dominerer en enorm kunnskap om medisinske planter bygget av sine forfedre. Tradisjonen kan også brukes på sosiale bevegelser, for eksempel arbeiderbevegelser, som bruker noen symboler og former for motstand som ligner bønder. Tradisjon, viktig å fremheve, forvandler seg selv og tilegner seg nye betydninger hver gang og samfunn. Men det beholder mye av essensen.

Andre ordforslag ...

nykonservative

Korstogene

eksklusjon

adel

folkemord

omdreining

Rettsstat

Orisha